Onze bepalingen

Budgetlaminaat.com
Hyacinthenstraat 9
2161 XN LISSE
0252-869738
info@budgetlaminaat.com
BTW nummer 8232.66.758.B.01
KVK inschrijving 51397854

Naast de CBW-/Mitex-voorwaarden, die u hier aantreft, zijn de volgende bepalingen op al onze aanbiedingen en transacties van toepassing.


Prijzen
De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.
Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering
De kosten van aflevering bedragen € 37.50  OF Wij leveren gratis de door u bestelde goederen af voor orders met een waarde boven E 450,--.

Wijze van aflevering
Onze leveringen worden verzorgt door UPS of een bodedienst.

Overige kosten
Bij leveringen op de eilanden of waar onze transporteurs tol en/of veer heffingen doorberekenen wordt dit aan u doorberekend.

Betalingswijze
U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:
Ideal, onder rembours, contant bij afhalen in ons depot

Levertermijnen en aflevering
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.
Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.
Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons.

Voor verzending maken wij gebruik van:
UPS en Mostert transport leiden

Zichttermijn en retournering
Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 14  werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden waarbij slechts 1 verpakking geopend mag zijn.
Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via een aangetekend schrijven t.a.v. Budgetlaminaat, hyacinthenstraat 9 2161 XN Lisse. Tevens verzoeken wij u de producten in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren.
Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop.

Service en klachten
Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden:
via ons e-mail adres info@budgetlaminaat.com o.v.v. klacht

Privacy
Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister.
Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze onze webserver uw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen.  (Weghalen wat niet van toepassing is)
Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden.
Wij gebruiken wel  cookies. Deze dienen om onze dienstverlening aan u doelmatiger en geïndividualiseerd te maken
Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@budgetlaminaat.com. Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.
 

Winkelwagen

Geen producten

Aantal producten 0
Totaal 0.00

Bekijk Afrekenen

Banner
Banner